Yurttaş Şifa Merkezi Çalışma Kuralları ve İlkelerimiz

  • blog-image 1

Doğruluk ve Dürüstlük: İşimizi doğru yaparız. Tüm iş ilişkilerimizde dürüstlükten taviz vermeyiz. Kanuni olmayan, etik ve ahlaki olmayan hiçbir çalışmamız ve hareketimiz olamaz. Yalan ve çamur atmak bizim felsefe ve inancımızda asla yoktur. Hayırda yarışmayı ve doğru insanları desteklemeyi prensip edinmiş ve hayatta her zaman doğrunun yanında olmaya söz vermişizdir.

Mesai Disiplini: Bu işyerinde tüm personel ve yöneticiler mesaiye riayet ederler. İşyeri çalışma günlerinde belirlenen saatte açılır ve vakti gelmeden önce kapatılmaz. Çalışma saatleri içerisinde personellerimiz izinsiz olarak işyerinden ayrılamazlar.

Güler Yüzlü Hizmet: Tüm çalışanlar ve yöneticiler gerek kurum çalışanlarına karşı gerekse müşteri, hasta ve ziyaretçilere karşı hizmet ederken güleryüzlü ve saygılı olmayı asla terk etmezler.

Sevgi ve Saygı: İşimizi severek yaparız. Her insana ve çalışanlarımıza sevgi, saygı ve hoşgörüyle yaklaşırız. Sevgi ve saygı en önemli prensiplerimizdendir. Güleryüz ve tatlı dil yapılabilecek en iyi ikramdır. Her gelen insana ayrı ayrı değer vermek ve herkesi önemsemek, hiç kimseyi dışlamamak başta gelen görevimizdir.

Adalet ile Muamele: İşimizi yaparken adaletten taviz vermeyiz. İnsanlarımıza ve kurumlarımıza karşı aynı mesafedeyiz. Adaletle iş yapmaya gayret ederiz. Hiç kimsenin hakkının yenmesine ve hakkının gasp edilmesine asla fırsat vermeyiz.

Önce Güven: Çalıştığımız kurum ve kişilerle karşılıklı güven esasına dayanan kalıcı ve yakın ilişkiler kurar, işlerimizi bu doğrultuda yürütürüz. Güven zedeleyici tavır ve davranışlardan ve sözlerden kaçınır ve sözlerimizi yerine getirmek için canla başla çalışırız.

Verimlilik ve Kalite: Her süreç ve işlem adımında hedeflere odaklanırız. Ancak hedeflerimizi verimlilik ve kaliteden asla ödün vermeden gerçekleştirmeyi görev biliriz. Zamanı boşa geçirmemek ve yapılan işlerin verimli olması için önceden planlama yapar ve her aşamada planlarımızı kontrol ederiz.

Çözüm İnsanı: Problemleri çözmek için gayret eder, sorundan yana değil, çözümden yana tavır gösteririz. Problemleri her çözdüğümüzde aldığımız şevk ve heyecan bizler için motivasyon kaynağıdır. Çözülmeyen problemlere takılıp kalmaz başka yol ve yöntemleri bulmak için çabalarız. Tüm çalışanlarımız işyerinde oluşan problemlere ve hastaların problemlerine karşı çözümden yana tavır gösterirler. Her problemin bir çözümünün bulunabileceği bilinciyle hareket ederler.

Çalışma Elbisesi: Personelimiz işyerinde mesai saatleri içerisinde devamlı olarak uyarmaya gerek kalmaksızın belirlenen çalışma elbisesi ile çalışırlar.

Misafirlere İkram: Kliniğe gelen hasta, hasta yakını, müşteri ve ziyaretçilere her durumda çay, kahve ya da uygun içecek ikram etmek tüm personelin vazifesidir. Gelen tüm kişilere öncelikle hal hatır ve talebi sorulduktan sonra ilk yapılacak görev ikramda bulunmaktır.

Asla Tartışmamak: Gelen kişilerle ve kendi aralarında asla tartışmamak, kötü söz söylememek en önemli husustur. Kuruma gelen bir kişinin kapıyı vurarak çıkmaması için gerekli önlemler alınmalıdır. Buradan memnuniyetsiz ayrılan her kişi kaybedilen servetten daha büyük bir kayıptır.

Ekip Ruhu: Kurum içerisinde "biz" bilincini kurduk, yaşatacağız. Hizmet verdiğimiz kişiler bizim için ekibin bir üyesi gibidir. Ekip üyelerini önemser ve her başarıyı ekibimizin ve teşkilatımızın bir başarısı olarak görürüz. Takım ruhunu geliştirmeye ve birlikteliğe önem veririz. Tüm personel birbiri ile ekip ruhu prensiplerine uygun hareket ederler. Ekibin her üyesinin ayrı bir değeri ve yeri olduğu bilinciyle çalışırlar. Bir personelin sorunu, sevinci, doğum günü, hastalığı halinde tüm ekip olarak bunu paylaşarak işyeri huzuruna katkı sağlarlar.

Telefonla Konuşma: Tüm  kurum yönetici ve çalışanları, hasta, hasta yakını ve müşterilerle, yöneticilerle yaptıkları telefon görüşmelerinde canlı, problem çözücü, kurum kültürünü en iyi şekilde yansıtıcı bir davranış içerisinde hareket ederler.

Yenilikçilik ve gelişme: Bize göre "iki günü birbirine eşit olan zarardadır". Hayal kurar, gerçekleştirmek için çaba sarf eder ve gerçekleştiririz. Teknolojiyi yakından takip eder ve teknolojinin imkanlarından yararlanırız. Kendimizi ve ekibimizi geliştirmek için sürekli eğitim ve öğrenmeye önem veririz.

İsrafa Engel Olmak: Tüm çalışanlarımız elektrik, su, doğalgaz ve ilaçlar ile sarf malzemeleri konusunda tasarruf tedbirlerine riayet ederler. Milli servetin heba olmasına asla izin vermezler.

Profesyonellik: İlke ve prensiplerimizden taviz vermeden ve duygusallığı karıştırmadan işimizin gereğini yaparız. Yaptığımız her işte profesyonellik ve insanı merkeze koyarak çalışmalarımızı sürdürürüz.

Çevre Duyarlılığı: İşyerinde normal atıkların, tıbbi atıkların ayrı ayrı depolanmasında titiz davranırlar. Temiz ve sağlıklı bir çalışma ortamını oluşturmanın herkesin ortak görevi olduğu bilinci ile hareket ederler.

İş Sağlığı ve Güvenliği: Tüm çalışanlarımız iş sağlığı ve güvenliği konusunda verilen eğitimlerde belirtilen huşulara uymada titiz davranırlar. Her hastaya ayrı malzemelerin kullanılması ve hijyenin en önemli kuralımız olduğunu asla unutmazlar. Kendilerini korumak için iş elbisesi, eldiven ve gerektiğinde maske kullanırlar.

Sosyal Medya: Tüm çalışanlarımız kurumumuza ait sosyal medya hesaplarını takip ederler, kuruma aidiyet paylaşımı yaparlar, mesai saatleri içerisinde telefonla oynamak ve sosyal medyada sörf yapmak gibi çalışma düzenini bozucu faaliyetlerde bulunmazlar.

Bu İşyerinde:

1)İşyerimiz her gün düzeli temizlenmekte, malzemeler düzeli hale getirilerek cihazların bakımları ve cerrahi malzemelerin strerilizasyonu yapılmaktadır.

2) Bu işyerinde çalışan tüm personeller İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda eğitime tabi tutulmaktadır. İşyeri hekimi ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından düzenli olarak çalışmalar takip edilerek kayıt altına alınmaktadır.

3)Hastaların Kaydı: Her hasta için dosya çıkartılır, doğru şekilde dosya doldurulur, muayenesi ve tedavisi yapılır, faturası kesilir ve protokol defterine kayıtları yapılır.

4)İş Sağlığı ve Güvenliği: Bu işyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği kuralları uygulanmakta, eğitimler verilmekte ve sürekli olarak denetimleri yapılmaktadır.

 

 


Yukar